۩γλωσσα

всего языков на сайте - 18

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
другие символы
только грузинский

 

возможен поиск по русским
и иноязычным словам

 
 

падать

другие источники

возможные переводы

английский

fall

დაცემა, დაშვება; ჩანჩქერი; შემოდგომა - fall back - fall into

Англо-грузинский словарь

английский

drop

წვეთი; წვეთება; დავარდნა, დაცემა, დაგდება, ჩაშვება; შეწყვეტა

Англо-грузинский словарь

возможные переводы

немецкий

fallen

დავარდნა (დავარდება), ჩამოვარდნა (ჩამოვარდება), გადმოვარდნა (გადმოვარდება);

stürzen, zusammenbrechen ჩავარდნა (ჩავარდება);

stürzen, hineinfallen გადავარდნა (გადავარდება);

sinken, zurückgehen დაცემა (დაეცემა);

Preis, Pegel დაწევა (დაიწევს), დაკლება (დაიკლებს), დადაბლება (დადაბლდება);

Schnee, Regen მოსვლა (მოდის);

Blätter ცვენა (ცვივა);

Bastion, Regierung დამხობა (დაემხობა), დაცემა (დაეცემა);

ins Auge ~ თვალში მოხვედრა;

in die Arme ~ გადახვევა (გადაეხვევა)

Немецко-грузинский словарь

немецкий

stürzen

დავარდნა (ვარდება), დაცემა (ეცემა);

hinunterfallen დაცემა (ეცემა);

wenden, um-drehen გადახვევა (გადა-უხვევს);

Bastion, Regierung დაცემა (დაეცემა), დამხობა (დაემხობა)

Немецко-грузинский словарь

немецкий

sinken

ჩაძირვა (იძირება), a. versinken ჩაფლობა (ეფლობა)

Немецко-грузинский словарь

  • Смотреть в тексте статей (русско-грузинский)
  • Переводы на другие языки


  •  

    0.014780044555664 sec

    перевод экономический