۩γλωσσα

всего языков на сайте - 18

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
другие символы
только грузинский

 

возможен поиск по русским
и иноязычным словам

 
 

падеж

другие источники

возможные переводы

английский

case

შემთხვევა, ყუთი, კივრი, საქმე (სასამართლო), ყუთში ჩადება, ჩარჩოში ჩასმა

Англо-грузинский словарь

английский

affair

საქმე

Англо-грузинский словарь

английский

instance

მაგალითი - for instance

Англо-грузинский словарь

английский

matter

ნივთი; საგანი, საქმე, საკითხი

Англо-грузинский словарь

возможные переводы

немецкий

Fall

Sturz დაცემა, დავარდნა;

Niveau, Preis დაკლება, დაწევა;

Regierung დაცემა, დამხობა;

moralisch გახრწნა, დაცემა;

Begebenheit შემთხვევა;

jur. საქმე;

Gramm. ბრუნვა;

Unglücks~ m უბედური შემთხვევა;

auf jeden ~ ყოველ შემთხვევაში;

auf keinen ~ არავითარ შემთხვევაში;

im Extrem~ უკიდურეს შემთხვევაში;

in diesem ~ ამ შემთხვევაში

Немецко-грузинский словарь

немецкий

Kasus

Gramm. ბრუნვა

Немецко-грузинский словарь

  • Смотреть в тексте статей (русско-грузинский)
  • Переводы на другие языки


  •  

    0.014459133148193 sec

    перевод документов рязанский проспект