۩γλωσσα

всего языков на сайте - 18

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
другие символы
только грузинский

 

возможен поиск по русским
и иноязычным словам

 
 

падение

другие источники

возможные переводы

английский

fall

დაცემა, დაშვება; ჩანჩქერი; შემოდგომა - fall back - fall into

Англо-грузинский словарь

английский

decline

ბრუნება; დაკლება; გაუარესება; თავის დაღწევა, აცილება

Англо-грузинский словарь

английский

drop

წვეთი; წვეთება; დავარდნა, დაცემა, დაგდება, ჩაშვება; შეწყვეტა

Англо-грузинский словарь

английский

lapse

1.შეცდომა; 2.შუალედი (დროის); გათავება, გასვლა (ვადისა)

Англо-грузинский словарь

возможные переводы

немецкий

Sturz

დაცემა, დავარდნა;

~ einer Regierung, Festung დაცემა, დამხობა

Немецко-грузинский словарь

немецкий

Verfall

დაცემა, დავარდნა

Немецко-грузинский словарь

немецкий

Fallen

დავარდნა (დავარდება), ჩამოვარდნა (ჩამოვარდება), გადმოვარდნა (გადმოვარდება);

stürzen, zusammenbrechen ჩავარდნა (ჩავარდება);

stürzen, hineinfallen გადავარდნა (გადავარდება);

sinken, zurückgehen დაცემა (დაეცემა);

Preis, Pegel დაწევა (დაიწევს), დაკლება (დაიკლებს), დადაბლება (დადაბლდება);

Schnee, Regen მოსვლა (მოდის);

Blätter ცვენა (ცვივა);

Bastion, Regierung დამხობა (დაემხობა), დაცემა (დაეცემა);

ins Auge ~ თვალში მოხვედრა;

in die Arme ~ გადახვევა (გადაეხვევა)

Немецко-грузинский словарь

немецкий

Fall

Sturz დაცემა, დავარდნა;

Niveau, Preis დაკლება, დაწევა;

Regierung დაცემა, დამხობა;

moralisch გახრწნა, დაცემა;

Begebenheit შემთხვევა;

jur. საქმე;

Gramm. ბრუნვა;

Unglücks~ m უბედური შემთხვევა;

auf jeden ~ ყოველ შემთხვევაში;

auf keinen ~ არავითარ შემთხვევაში;

im Extrem~ უკიდურეს შემთხვევაში;

in diesem ~ ამ შემთხვევაში

Немецко-грузинский словарь

  • Смотреть в тексте статей (русско-грузинский)
  • Переводы на другие языки


  •  

    0.025125980377197 sec

    письменный перевод с французского языка на русский