۩γλωσσα

всего языков на сайте - 18

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
другие символы
все языки

 

возможен поиск по русским
и иноязычным словам

 
 

разбивать

разбивать

английский

разбить (вн.) 1. break * (d. ; тж. перен.); (о машине, самолёте) crash (d.), smash (d.), smash (d.)
 • разбивать окно, чашку - break * the window, the cup
 • разбивать вдребезги - smash to smithereens (d.)
 • разбить чью-л. жизнь - ruin smb.'s life
  2. (разделять) divide (d.), break * up / down (d.)
 • разбивать на слоги - divide, или break * up, into syllables (d.)
 • разбивать на группы - divide into groups (d.)
  3. (распланировав, сажать) lay * out (d.)
 • разбить парк - lay * out a park
  4. (палатку, лагерь и т. п.) pitch (d.), set * up (d.) 5. (наносить поражение) beat * (d.), defeat (d.), smash (d.) (тж. перен.)
 • разбить наголову - crush (d.), rout (d.), defeat utterly (d.)
 • разбивать доводы, утверждения и т. п. - demolish arguments, assertions, etc.
  6. (повреждать, ранить) hurt * badly (d.), break * (d.), fracture (d.)
 • разбивать голову - hurt * one's head badly
 • разбивать череп - fracture the skull
 • разбивать кому-л. нос в кровь - draw * blood from smb.'s nose, smash smb.'s nose, make * smb.'s nose bleed, give * smb. a bloody nose
  7. полигр. space (out) (d.)
 • ± быть разбитым параличом - be paralysed, suffer from palsy
 • словарь английского
  ◄ ru

  Большой русско-английский словарь

 • разбивать

  польский

  rozbijać, tłuc, roztrzaskiwać; rozwalać; burzyć, niweczyć; razić, porażać; wytyczać, rozplanowywać, zakładać; spacjować, interliniować; zbijać
 • словарь польского
  ◄ ru

  Новый русско-польский словарь


 •  

  0.021885871887207 sec

  перевод экономический