۩γλωσσα

всего языков на сайте - 18

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
другие символы
все языки

 

возможен поиск по русским
и иноязычным словам

 
 

разводить

разводить

английский

1. развести (вн.) 1. (куда-л.) take * (d.), conduct (d.)
 • разводить по домам - take * to their homes (d.)
 • гостей развели по их комнатам - the guests were shown (to) their rooms
 • разводить войска по квартирам воен. - take * / disperse troops to their billets
  2. (в разные стороны) part (d.), move * / pull apart (d.), separate (d.)
 • разводить ветки - part the branches
 • разводить мост - (подъёмный) raise a bridge; (поворотный) swing * a bridge open
 • разводить пилу - set * a saw
  3. (разбавлять) dilute (d.) 4. (растворять) dissolve (d.) 5.:
 • разводить огонь - light * / kindle a fire
 • разводить костёр - light * a camp-fire
 • разводить пары - raise steam, get * up steam
 • ± разводить руками - make a helpless gesture, lift one's hands (in dismay)
  2. развести воен. mount (d.)
 • разводить караулы - mount the guards
 • разводить часовых - post sentries
  3. развести (о супругах) divorce (d.) 4. развести (вн.) (о животных, птицах) breed * (d.), rear (d.); (о растениях) cultivate (d.), grow * (d.); (о саде, парке и т. п.) make * (d.), plant (d.), lay * out (d.)
 • словарь английского
  ◄ ru

  Большой русско-английский словарь

 • разводить

  польский

  rozprowadzać, odprowadzać; rozstawiać; rozsuwać, rozłączać; oddalać od siebie; rozwierać; rozwodzić; rozpuszczać; rozcieńczać; hodować, uprawiać, rozpleniać; zakładać; hodować, rozmnażać, rozpleniać; dawać (pozwalać) rozpleniać się; zapuszczać, dawać zarosnąć; rozpalać, rozniecać; wzbudzać, wywoływać, wzniecać; rozwlekać się, rozwodzić się; podnosić, wzdymać
 • словарь польского
  ◄ ru

  Новый русско-польский словарь


 •  

  0.020371913909912 sec

  перевод экономический