۩γλωσσα

всего языков на сайте - 18

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
другие символы
все языки

 

возможен поиск по русским
и иноязычным словам

 
 

сбор

сбор

английский

м. 1. collection
 • сбор урожая - harvest
 • сбор винограда - vintage
 • сбор чая - tea picking
 • сбор налогов - tax collection
 • сбор сведений - collection of information, gaining information
 • сбор подписей - collection of signatures
  2. (собранные деньги) takings pl.
 • полный сбор театр. - full house *
 • хорошие сборы театр. - good * box office sg.
 • делать хорошие сборы театр. - play to full houses; get * good * box-office returns
  3. (налог) tax, duty; dues pl.
 • таможенный сбор - customs duties pl.
 • портовый сбор - harbour dues pl.
 • гербовый сбор - stamp-duty
  4. (встреча) assemblage, gathering 5. воен. assembly, muster; periodical training
 • лагерный сбор - annual camp
 • пункт сбора - assembly place / point / post
  6. мн. (приготовления) preparations
 • ± быть в сборе - be assembled, be in session
 • все в сборе - all are assembled
 • словарь английского
  ◄ ru

  Большой русско-английский словарь

 • сбор

  армянский

  հավաքում

  գանձում

 • словарь армянского
  ◄ ru

  Многоязычный словарь Всесвiт

 • сбор

  польский

  zbiór; zbieranie; zebranie się/ zbieranie się; zbiory; opłata, składka; dochód, wpływ; zbiórka; zgromadzenie, zebrani, uczestnicy zbiórki; szkolenie; ćwiczenia; przygotowania do drogi (do podróży)
 • словарь польского
  ◄ ru

  Новый русско-польский словарь


 •  

  0.035013914108276 sec

  как выбрать бюро переводов