۩γλωσσα

всего языков на сайте - 18

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
другие символы
все языки

 

возможен поиск по русским
и иноязычным словам

 
 

ходить

ходить

английский

(опред. идти, сов. пойти) 1. (в разн. знач.) go *; (пешком тж.) walk
 • он ходит на работу по этой улице - he goes to (his) work along this street
 • он шел по этой улице - he was going along this street
 • ходить взад и вперёд - walk to and fro, или up and down
 • ходить под руку - walk arm-in-arm
 • ходить по траве - walk on the grass
 • ходить большими шагами (по дт.) - pace (d.)
 • ходить тяжело ступая (по дт.) - tramp (on)
 • ходить на лыжах - ski
 • ходить в разведку воен. - go * on reconnaissance
 • ходить на охоту - go * shooting
 • тучи ходят по небу - storm-clouds are drifting over the sky
  2. тк. неопред. пр. ; носить) wear * (d.)
 • ходить в шубе - wear * a winter coat
 • ходить в очках - wear * glasses
  3. (в, на вн. ; посещать) go * (to), attend (d.); (к кому-л.) visit (d.), go * to see (d.)
 • ходить в театр - go * to the theatre
 • ходить в школу - go * to school; (учиться в школе) attend school
 • ходить на лекции - attend lectures
 • он ходит к ним каждый день - he visits them every day, he goes to see them every day
 • ходить по магазинам - go * shopping
  4. (о поездах, пароходах и т. п.) run *
 • поезда ходят во всех направлениях - trains run in all directions
 • ходить под парусами - sail
 • поезда сегодня не ходят - there are no trains (running) today, there is no train service today (ср. идти)
  5. (о часах) go *
 • часы не ходят - the watch does not go
  6. (в игре) lead *, play; шахм. move
 • ходить с дамы (в картах) - play a queen
 • ходить с козыря - lead * a trump
 • вам ходить - (it is) your lead
 • ходить королём - (в шахматах) move the king; (в картах) play a king
  7. тк. неопред. (за тв. ; ухаживать) tend (d.), take * care (of); (за больным и т. п. тж.) nurse (d.)
 • ходить за лошадью - groom a horse
  8. тк. неопред. (о деньгах) go *, pass
 • эти деньги ходят всюду - this currency passes anywhere, или is / good everywhere
 • ± ходит слух - it is rumoured
 • слухи ходят - rumours are afloat, there are rumours
 • ходить гоголем разг. - strut (about)
 • ходить вокруг да около разг. - beat * about the bush
 • ходить по миру - beg, be a beggar; live by begging
 • словарь английского
  ◄ ru

  Большой русско-английский словарь

 • ходить

  армянский

  գնալ

  քայլել

  ման գալ

  կրել

 • словарь армянского
  ◄ ru

  Многоязычный словарь Всесвiт

 • ходить

  польский

  chodzić, odwiedzać, uczęszczać; kursować, jeździć, pływać, latać; płynąć, przetaczać się, przewalać się, rozchodzić się, rozlegać się; napadać, uderzać, najeżdżać; wędrować, krążyć; panować, grasować; ruszać się, poruszać się, przesuwać się; chybotać się, chwiać się, uginać się; falować; pielęgnować, doglądać; wychodzić, grać, posuwać, robić ruch (posunięcie) ; robić; być; być używanym, być w obiegu
 • словарь польского
  ◄ ru

  Новый русско-польский словарь

 • ходить

  японский

  〔不定〕(歩いて)行く, 歩く, 行ってくる, 通う <<идти>>
 • словарь японского
  ◄ ru

  Русско-японский иероглифический словарь


 •  

  0.014820098876953 sec

  перевод экономический