۩γλωσσα

всего языков на сайте - 18

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
другие символы
все языки

 

возможен поиск по русским
и иноязычным словам

 
 

ход

ход

английский

м. 1. тк. ед. (движение) motion, run; (скорость) speed; (перен. : развитие, течение) course
 • ход поршня - piston stroke
 • ход клапана - valve stroke
 • тихий ход - slow speed
 • задний ход - backing, reverse; backward motion
 • дать задний ход - put * in into reverse
 • полный ход - gull speed
 • малый ход - slow speed
 • средний ход - half-speed
 • свободный ход - free wheeling; (автомобиля) coasting
 • холостой ход - idling
 • замедлять ход - slow down, reduce speed
 • пустить в ход (вн.) - start (d.), set * going (d.), give * a start (i.), set * in train (d.); (о деле, предприятии тж.) get * under way (d.), get * started (d.)
 • пустить в ход машину - start (up) an engine
 • пустить в ход фабрику - start (up) a factory, put * a factory into operation
 • на ходу - (в движении) in motion; (о предприятии) in working / running order
 • есть на ходу - snatch a meal / bite
 • заснуть на ходу - fall * asleep on one's feet, или standing up
 • по ходу часовой стрелки - clockwise
 • ход событий - course / march of events; trend of developments
 • при таком ходе событий - with the present course of events
 • в ходе переговоров - in the course of negotiations
 • ход мыслей - train of thought
 • ход болезни - progress of the illness / disease
 • ход боя - course of action
  2. (мн. ходы) (вход) entrance, entry; (проход) passage
 • ход со двора - entry by the yard
 • потайной ход - secret passage
 • ход сообщения воен. - communication trench
  3. (мн. ходы) (в игре) шахм. move; карт. lead, turn
 • ваш ход - (в шахматах) it is your move; (в картах) it is your lead
 • чей ход? - (в шахматах) whose move is it?; (в картах) who is it to lead?
 • ход конём шахм. - move of the knight
 • ± ловкий ход - clever / shrewd move
 • знать все ходы и выходы разг. - know * all the ins and outs, be perfectly at home
 • быть в ходу - be in vogue, be current, be popular, be in great request
 • этот товар в большом ходу - this article is in great demand, these goods are in great request
 • пускать в ход все средства - leave * no stone unturned; move heaven and earth идиом.
 • пустить в ход аргумент - put * forward an argument
 • дать ход делу - set * an affair going
 • дела идут полным ходом - affairs / things are in full swing
 • ему не дают хода - they won't give him a chance
 • не давать хода (чему-л.) - nonsuit (smth.)
 • с ходу разг. - with a rush, straight off
 • словарь английского
  ◄ ru

  Большой русско-английский словарь

 • ход

  армянский

  ընթացք

  գնալը

  քայլ

 • словарь армянского
  ◄ ru

  Многоязычный словарь Всесвiт

 • ход

  польский

  chód, ruch, bieg; tok, przebieg; praca; skok, suw; układ (mechanizm) jezdny; koła, płozy; rozstaw osi; praca, przebieg; wyjście, posunięcie, ruch; posunięcie; zmiana motywu; wejście; przejście; pomost; (wolna) droga; ruchy, wędrówki, migracje
 • словарь польского
  ◄ ru

  Новый русско-польский словарь


 •  

  0.015005111694336 sec

  юридический перевод на английский