۩γλωσσα

всего языков на сайте - 18

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
другие символы
все языки

 

возможен поиск по русским
и иноязычным словам

 
 

честь

честь

английский

ж. 1. honour
 • дело чести - matter of honour
 • человек чести - man * of honour
 • его честь задета - his honour if at stake
 • считаю за честь - I consider it an honour
 • на его долю выпала честь (+ инф.) - the honour fell on / to him (+ to inf.); he had the honour (+ to inf.)
 • он делает честь своей школе - he is an honour to his school
 • поддержать честь (рд.) - uphold * the honour (of)
 • это делает ему честь - that does him credit
 • к его чести надо сказать - to his credit be it said
  2. (почёт, уважение) regard, respect
 • он у них в чести разг. - they make much of him
 • оказать кому-л. честь - do smb. the honour (of)
 • ± отдавать честь (дт.) воен. - salute (d.)
 • отдание чести - saluting, salute
 • имею честь - I have the honour
 • не имею чести знать вас - I have not the honour of knowing you
 • выйти с честью из положения - come * out of a situation with credit; come * off with flying colours идиом.
 • с честью выполнить что-л. - accomplish smth. with credit
 • с честью выполнить свой долг (перед) - honourably discharge one's duty (to)
 • в честь кого-л., чего-л. - in honour of smb., of smth.
 • честь и место! разг. - you are very welcome!; please, be seated!
 • пора и честь знать разг. - one ought not to abuse (smb. 's hospitality, kindness, etc.), we mustn't outstay our welcome
 • честь честью - in a proper fashion
 • словарь английского
  ◄ ru

  Большой русско-английский словарь

 • честь

  польский

  honor, cześć; dobre imię, reputacja; szacunek, poważanie, poszanowanie; zaszczyt; cnota, niewinność; uważać, poczytywać, uznawać; czytać
 • словарь польского
  ◄ ru

  Новый русско-польский словарь


 •  

  0.013834953308105 sec

  перевод экономический