۩γλωσσα

всего языков на сайте - 18

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
другие символы
все языки

 

возможен поиск по русским
и иноязычным словам

 
 

являться

являться

английский

явиться 1. appear, present oneself; офиц. report; (на место тж.) register (at a place); (прибывать) arrive
 • являться на работу - report for work
 • являться в суд - appear before the court
 • являться в указанное время - present oneself at the appointed / fixed time; report at the appointed / fixed time
 • являться кстати - arrive at the right moment; present oneself very opportunely
 • являться с повинной - (в суд) give * oneself up; (перен.) acknowledge one's fault / guilt
 • как только явится подходящий случай - as soon as opportunity offers / presents itself
 • у него явилась мысль - an idea occurred to him, it occurred to him
  2. тк. несов. (быть, представлять собой) be
 • являться авторитетом в чём-л. - be an authority on smth.
 • он является директором - he is the director
 • это явилось причиной его смерти - that was he cause of his death
 • это явилось серьёзным препятствием - it represented a serious obstacle
 • словарь английского
  ◄ ru

  Большой русско-английский словарь

 • являться

  польский

  zjawiać się, przychodzić, przybywać, zgłaszać się; stawiać się; powstawać; pojawiać się, pokazywać się; okazywać się, stawać się; (в знач. быть) być, stanowić
 • словарь польского
  ◄ ru

  Новый русско-польский словарь

 • являться

  японский

  〔不完〕

  出席する.

  出現する, 生じる.

  である(~として現れる) <<явиться>>

 • словарь японского
  ◄ ru

  Русско-японский иероглифический словарь


 •  

  0.017591953277588 sec

  заказать перевод на чешский язык